Oferta

KOMPLEKSOWE PRACE WYKONAWCZE

SYSTEMY NAWADNIAJĄCE

projektowanie systemów nawadniających

kompleksowe wykonawstwo

serwis gwarancyjny, serwis pogwarancyjny

OGRODY | ZIELEŃ PUBLICZNA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

przygotowanie terenu pod nasadzenia, trawniki

sadzenie drzew, krzewów

zakładanie trawników z siewu oraz tzw. rolki

obrzeża, nawierzchnie żwirowe, szutrowe

PORZĄDKOWANIE TERENU | WYCINKA DRZEW | KARCZOWANIE

PRACE ZIEMNE

profilowanie, kształtowanie terenu

przygotowanie terenu pod ogród, humusowanie

wykopy pod instalacje, wykopy przestrzenne

UTRZYMANIE TERENU | PRACE PIELĘGNACYJNE

REALIZUJEMY PRACE NA WSZELKIEGO RODZAJU TERNACH:

ogrody przydomowe, zieleń reprezentacyjna

parki, skwery, tereny zieleni publicznej, zieleń osiedlowa

tereny inwestycyjne, tereny reprezentacyjne, tereny komercyjne

USŁUGI SPRZĘTOWE

USŁUGI MINICIĄGNIKIEM

usługi glebogryzarką

usługi agregatem uprawowym

usługi rębakiem

usługi kosiarką bijakową

USŁUGI MINIKOPARKĄ

4 rodzaje łyżek 20 cm, 30 cm, 45 cm, 100 cm skarpowa

USŁUGI MINIŁADOWARKĄ

usługi niwelatorem terenowym