USŁUGI
PROJEKTOWE

 • projekty ogrodów
 • projekty zieleni publicznej
 • projekty koncepcyjne
 • projekty wykonawcze
 • projekty systemów nawadniających
 • projekty małej architektury( altany, wiaty, grille, tarasy)

KOMPLEKSOWE
USŁUGI WYKONAWCZE

 • niwelacja, profilowanie terenu
 • przygotowanie gruntu pod nasadzenia, trawniki
 • dowóz ziemi
 • nasadzenia roślin
 • zakładanie trawników z siewu, ‚rolki’
 • budowa systemów nawadniających
 • instalacje oświetlenia ogrodu
 • budowa murków oporowych
 • budowa ścieżek kamiennych, żwirowych
 • montaż małej architektury
 • budowa oczek wodnych
 • budowa kaskad, strumieni
 • budowa fontann
 • odwodnienia terenu, drenaże

USŁUGI PIELĘGNACYJNE,
UTRZYMANIE TERENU

 • pielęgnacja całoroczna ogrodu
 • koszenie trawników
 • opryski chemiczne
 • nawożenie roślin, trawników
 • odchwaszczanie
 • wycinka drzew, krzewów
 • cięcia pielęgnacyjne


Zobacz nasze usługi

Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Stwórzmy razem piękny ogród
Chętnie podzielimy się z Tobą naszą wiedzą i doświadczeniem.